Arbetsförmedlingen

Ombyggnad av lokaler åt Arbetsförmedlingen, anpassade efter nytt inredningskoncept med ”direktservice” och öppna kontorslandskap.

Beställare:
Arbetsförmedlingen samt olika lokala fastighetsägare.