Triangelns förskola

Malmö

Ombyggnad och tillbyggnad av förskola samt upprustning av utemiljö

Planteringar:
Landskapsarkitekt
Linda Persmarken

Beställare:
Akelius Fastigheter AB